Bạc đã tăng tới 249% kể từ mức thấp nhất 9,05 USD/oz ngày 27/10/2008, theo phó giám đốc quản lý rủi ro của Peregrine Financial Group Canada.

Theo ông Bob Tebbutt, phó chủ tịch quản lý rủi ro với Peregrine Financial Group Canada, giá vàng chỉ tăng 137% và tỷ lệ vàng/bạc đã giảm từ 77,1 ounce bạc ăn 1 ounce vàng xuống 51,93.

Bạc tăng mạnh hơn do vai trò phụ của nó là một hàng hóa công nghiệp thay vì kim loại quý trong khi vàng chủ yếu là hoạt động như một kim loại quý, phản ánh sự tăng trưởng lạm phát.

"Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, cả hai thị trường vàng và bạc đang bị ảnh hưởng bởi số liệu tăng trưởng kinh tế Trung Quốc và các vấn đề nợ của châu Âu", Tebbutt kết luận.

Nguồn DVT/Commodityonline