Hanoinet - Theo Businessweek, rất dễ nhận ra lý do mà Thế vận hội Bắc Kinh đòi hỏi một lượng đầu tư lớn đến như vậy. Đó là việc Trung Quốc xây dựng rất nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng trong đó có một số công trình ấn tượng nhất trên thế giới.