NDĐT – Chính quyền thủ đô Bắc Kinh sẽ cấm hút thuốc tại hầu hết các địa điểm công cộng từ ngày 1 – 5 tới nhằm hạn chế hút thuốc lá tại quốc gia có 350 triệu người hút thuốc.