Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ tỉnh đã kêu gọi và phối hợp với các ngành, địa phương triển khai xây dựng, phấn đấu hoàn thành 200 nhà "Đại đoàn kết”.

Bac Kan vuot chi tieu xay nha ‘Dai doan ket’ - Anh 1

Đến thời điểm này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận và phân bổ nguồn vốn hỗ trợ làm được 210 nhà đại đoàn kết, vượt 10 nhà so với kế hoạch đề ra, với số tiền là hơn 6,5 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của tỉnh, các huyện và tiền do các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ.

Trong các nguồn đóng góp này, đáng chú ý là Ban chỉ đạo Tây Bắc đã ủng hộ 2 tỷ đồng để làm 80 nhà, Quỹ Vì người nghèo tỉnh phân bổ 650 triệu làm 26 nhà Quỹ Hội chữ thập đỏ ủng hộ 1,7 tỷ để làm 34 nhà.

Phương Nguyên