Trong đó nêu rõ, tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình trường học mới cấp THCS đối với một số lớp lớp 6 và lớp 7 ở các trường có đăng ký tham gia theo Công văn số 1513/SGDĐT-GDTrH và Công văn số 6359/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT, bảo đảm phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, từng trường;

Bac Kan: Tiep tuc trien khai hieu qua mo hinh truong hoc moi THCS - Anh 1

Tùy theo nội dung bài học và điều kiện lớp học, việc bố trí cho học sinh ngồi học theo nhóm hay không theo nhóm phải được thực hiện một cách phù hợp, linh hoạt giữa các hoạt động học trong mỗi bài học và giữa các bài học/môn học khác nhau, đảm bảo tất cả học sinh được hoạt động học tích cực, tự lực, hiệu quả.

Đối với các trường không áp dụng mô hình trường học mới có thể lựa chọn một số thành tố tích cực của mô hình trường học mới để bổ sung vào việc đổi mới phương thức giáo dục đang thực hiện đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm.

Về tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường trung học có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất phải tổ chức dạy học hai buổi/ngày theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Các trường PTDT nội trú, PTDT bán trú nhất thiết phải bố trí và huy động được các điều kiện để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (thứ hai đến thứ bảy). Cần đánh giá rút kinh nghiệm trong việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày để thực sự nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, tránh hình thức.

Việc dạy học 2 buổi/ngày để tăng thời lượng cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu; bồi dưỡng học sinh giỏi; tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật phù hợp với đối tượng học sinh.

Các trường THPT, PTDT nội trú báo cáo việc tổ chức dạy 2 buổi/ngày về Sở GD&ĐT, phòng GDĐT tổng hợp việc tổ chức học 2 buổi/ngày trong các trường trực thuộc báo cáo về Sở GD&ĐT trước 30/9/2016.