Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-MTTQ-BTT ngày 11/10/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2016; ngay sau hội nghị phát động ngày 19/11, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân hưởng ứng tham gia ủng hộ Quỹ.

Bac Giang: Ket qua thuc hien thang cao diem 'vi nguoi ngheo' nam 2016 - Anh 1

PCT Thường trực Ủy ban MTTQ Trịnh Hữu Bàn (phải) tiếp nhận ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị.

Đến hết ngày 27/10/2016, toàn tỉnh đã vận động ủng hộ được 2.526.670.000 đồng. Trong đó Quỹ "Vì người nghèo" cấp tỉnh thu được 154.671.000 đồng.

Một số cơ quan đã triển khai sớm và có kết quả vận động nộp về cơ quan MTTQ tỉnh như: Đảng ủy các cơ quan tỉnh; Sở Y tế; Sở Khoa học công nghệ; Sở Kế hoạch Đầu tư; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hội Cựu Chiến binh tỉnh; Công ty điện lực Bắc Giang; Công ty cổ phần may Hà Bắc,...

Cấp huyện thu được 2.372 triệu đồng. Tiêu biểu như huyện Lục Nam 1,4 tỷ đồng; huyện Lạng Giang 600 triệu đồng; huyện Yên Thế 110 triệu đồng,...

Cùng với các hoạt động vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", một số cơ quan, doanh nghiệp đã vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt như: Công ty cổ phần may Bắc Giang; Công ty TNHH Việt Thắng; Hội CCB tỉnh; Hội Phụ nữ xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam,... tổng số tiền trên 115 triệu đồng. Tháng cao điểm "Vì người nghèo" được thực hiện đến hết ngày 18/11/2016.

Theo Mttqbacgiang