Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh vừa tổ chức các đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện tại 10 huyện, thành phố.

Bac Giang day manh tien do xay dung nong thon moi - Anh 1

Hiện 203 xã XDNTM, mỗi xã hoàn thành thêm 0,4 tiêu chí, nâng số tiêu chí bình quân toàn tỉnh lên 13,1 tiêu chí/xã. Riêng 14 xã đăng ký về đích năm nay có xã Nham Sơn (Yên Dũng), Song Khê (TP Bắc Giang) được công nhận chuẩn.

Các xã còn lại đạt từ 14 -17 tiêu chí. Tuy nhiên, tiến độ XDNTM tại địa phương còn chậm, nhất là việc thi công các công trình hạ tầng. Nợ đọng XDNTM còn cao...

Để chương trình hoàn thành đúng tiến độ, các thành viên đoàn kiểm tra đề nghị các huyện, TP không nóng vội, chạy theo thành tích mà thực hiện vững chắc, bảo đảm hiệu quả. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để huy động người dân tham gia XDNTM.

H.Minh