Năm 2010 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp và sự phối hợp của các ban, ngành...Công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bắc Giang đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội.

Báo cáo tổng kết Công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh năm 2010 nêu rõ: Đến 31/12/2010, dân số trung bình trên địa bàn tỉnh là 1.569.556 người, tổng số sinh là 24.711 trẻ. Tỷ suất sinh thô ước đạt 15,74%o, giảm 0,2%o so với năm 2009, đạt 100% kế hoạch đề ra. Ước sinh lần 3 trở lên là 2.073 trường hợp; tỷ lệ sinh lần 3 trở lên bằng 8,24% số sinh, giảm 0,59 so với năm 2009 và giảm vượt 0,76% so với kế hoạch đề ra. Có thể nhận thấy số sinh, số sinh lần 3 trở lên đã được khống chế trong toàn tỉnh. Song tỷ lệ sinh con lần 3 trở lên ở một số huyện vẫn cao hơn nhiều so với mức bình quân chung (Hiệp Hòa, Việt Yên, Yên Dũng ước tỷ lệ sinh lần 3 trở lên tương ứng lần lượt là 11,89%, 11,98% và 1l,15%). Dấu hiệu mất cân bằng giới tính khi sinh có giảm song vẫn ở mức độ nghiêm trọng, ước tỷ số giới tính khi sinh nam/nữ của Bắc Giang năm 2010 là 117/100, chênh lệch lớn ở các huyện Lục Nam, Sơn Động, Yên Dũng (ước lần lượt là 132/100, 128/100, 120/100). Năm 2010 có 243.318 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện đang sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại (BPTT), đạt tỷ lệ 73,91%. Trong đó, có 90260 người mới áp dụng BPTT hiện đại, đạt 101,3% kế hoạch; 26.276 ca đặt vòng mới, đạt 92,2% kế hoạch năm, bằng 102,42% so với năm 2009; 165 ca đình sản, đạt 82,50/0 kế hoạch năm, bằng 91% so với năm 2009; 349 ca cấy thuốc tránh thai, đạt 87,25% kế hoạch năm, bằng 93,07% so với năm 2009; 913 ca tiêm thuốc tránh thai, đạt 91,3% kế hoạch năm, bằng 69,64% so với năm 2009; 25.735 người sử dụng bao cao su, đạt 109,51% kế hoạch năm, bằng 102,650/0 so với năm 2009; 36.822 người sử dụng thuốc uống tránh thai, đạt 03,72% kế hoạch năm, bằng 104,14% so với năm 2009. Qua số liệu thống kê trên có thể nhận thấy kết quả thực hiện các BPTT lâm sàng tăng so với năm 2009, đạt khá cao so với kế hoạch năm. Về thực hiện các chương trình dự án báo cáo cho biết: Năm 2010, Mô hình tăng cường cung cấp thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên (VTN-TN) tỉnh được duy trì triển khai tại 14 xã thuộc 7 huyện; tổ chức sinh hoạt thường xuyên tại 147 câu lạc bộ chăm sóc SKSS cho VTN-TN ở các thôn; trang bị "Góc kiến thức" về dân số - SKSS và KHHGĐ tại 14 trường trung học cơ sở trên địa bàn các xã triển khai mô hình, tổ chức tập huấn cho cán bộ chuyên trách cán bộ y tế học đường và cán bộ làm công tác đoàn tại các trường về kiến thức cơ bản về CSSKSS vị thành niên, thanh niên, kỹ năng và phương pháp truyền thông thay đổi hành vi về SKSS/KHHGĐ; Hợp đồng với Báo Bắc Giang đưa tin, bài, ảnh tuyên truyền các thông tin, kiến thức hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc SKSS/KHHGĐ vị thành niên, thanh niên... Đây là một hướng đi mới, đầu tư vào nhóm đối tượng quan trọng để góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen trong việc chăm sóc SKSS, sức khỏe tình dục cho giới trẻ và đem lại hiệu quả lâu dài. Về nội dung giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh được duy trì triển khai trên địa bàn thành phố Bắc Giang và 80 xã thuộc 4 huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Tân Yên, Hiệp Hòa với các hoạt động trọng tâm: In tờ rơi, tài liệu tuyên truyền; Hợp đồng với Đài PTTH tỉnh tuyên truyền về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh và giải pháp nhằm giảm thiểu tỷ lệ mất cân bằng giới tính thai nhi; Tổ chức thanh tra, kiểm tra một số cơ sở y tế tư nhân, các cơ sở cung cấp dịch vụ văn hóa phẩm về thực hiện quy định pháp luật về cấm lựa chọn giới tính thai nhi; Chỉ đạo Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền tại các xã thuộc địa bàn được giao. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo tổng kết cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế sau: Công tác tổ chức bộ máy dân số - KHHGĐ các cấp vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, lúng túng. Tỷ lệ sinh lần 3 trở lên ở một số địa phương còn cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của tỉnh. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn cao hơn mặt bằng chung của toàn quốc và chưa được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ áp dụng BPTT hiện đại tăng trở lại song số người mới áp dụng vòng tránh thai và triệt sản, hai biện pháp lâm sàng chủ yếu - vẫn không đạt kế hoạch đề ra, không đủ cơ sở bảo đảm duy trì mục tiêu giảm sinh vững chắc. Về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011: Nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số - KHHGĐ từ tỉnh đến cơ sở, tăng cường và đổi mới nội dung, phương pháp truyền thông, chú trọng hoạt động kiểm tra, giám sát, cùng cố hệ thống thông tin báo cáo chuyên ngành, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng và tập trung triển khai có kết quả các dự án, đề án được phê duyệt để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch dân số- KHHGĐ năm 2011, tạo nền tảng hoàn thành kế hoạch năm 5 giai đoạn 2011 -2015 . Tập trung mọi nỗ lực để duy trì, ổn định mức giảm tỷ lệ sinh, đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao, phấn đấu giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đối với những nhóm huyện có mức sinh cao; chủ động kiểm soát tốc độ gia tăng dân số đối với các địa bàn đông dân có mức sinh chưa ổn định; tập trung triển khai các chương trình, đề án nhằm từng bước nâng cao chất lượng dân số, giảm tỷ lệ trẻ em khuyết tật bẩm sinh trẻ em suy dinh dưỡng, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, tăng chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe người già... Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về số người mới áp dụng các BPTT nhằm đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh 0,2%o so với năm 2010; Tỷ lệ sinh con lần thứ 3 trở lên so với số sinh năm 2010 đạt dưới 9%. Phát huy kết quả đã đạt được năm 2010, khắc phục mọi khó khăn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ mục tiêu dân số -KHHGĐ năm 2010 là góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.