Sáng 29-11, Tỉnh ủy Bắc Cạn và Đảng ủy Quân chủng Hải quân ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo nhằm làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tăng cường nhận thức về biển, đảo trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bac Can tang cuong tuyen truyen ve bien, dao - Anh 1

Thời gian tới, tỉnh Bắc Cạn sẽ tăng cường tuyên truyền vai trò, vị trí, tầm quan trọng, qua đó làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đoàn viên, thanh niên, học sinh nhận thức rõ về biển, đảo trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Hằng năm, tỉnh và Quân chủng Hải quân sẽ có sơ kết, rút kinh nghiệm để tuyên truyền về biển, đảo cho thiết thực, hiệu quả, thấm vào nhận thức của nhân dân.

Những năm gần đây, tỉnh Bắc Cạn đã tổ chức một số đoàn công tác thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại một số vùng biển, đảo Tổ quốc. Quân chủng Hải quân tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại TP Bắc Cạn.