Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Quảng Nam khóa XIII ra mắt đại hội.

(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM - Sau 3 ngày làm việc, ngày 19-10, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã bế mạc. Bà Trương Thị Lộc tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XIII. Trước đó, đại hội đã tiến hành bầu cử BCH Hội LHPN tỉnh khóa XIII theo hình thức biểu quyết. Kết quả, 100% đại biểu thống nhất bầu BCH gồm 41 người. BCH Hội LHPN tỉnh khóa XIII đã họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu Ban Thường vụ Hội khóa XIII gồm 13 người; bà Trương Thị Lộc được bầu tái cử chức Chủ tịch Hội; các bà Phạm Thị Thanh Thủy, Đặng Thị Lệ Thủy, Trần Thị Mỹ Phương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội. Bên cạnh đó, đại hội cũng bầu 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ của tỉnh đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Ba Truong Thi Loc tai dac cu Chu tich Hoi LHPN tinh khoa XIII - Anh 1

Dịp này, T.Ư Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 cá nhân đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc và 7 cán bộ hội cơ sở giỏi 5 năm tiêu biểu toàn quốc; Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội phụ nữ 5 năm qua.

B.B