GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu vừa phê duyệt kế hoạch triển khai giảng dạy theo mô hình Trường học mới đối với cấp tiểu học và THCS trên địa bàn.

Ba Ria Vung Tau: Trien khai dong bo mo hinh Truong hoc moi nam hoc 2017 - 2018 - Anh 1

Theo đó, năm học 2015 - 2016, đối với cấp tiểu học, 75 trường đã thực hiện ở khối lớp 2 năm học 2014 - 2015, tiếp tục duy trì phát triển lên khối lớp 3. Đồng thời thực hiện mới khối lớp 2 và khối lớp 4 năm học 2015 - 2016.

Đối với 36 trường dạy 2buổi/ngày còn lại (trong tổng số 111 trường) và các trường có lớp tổ chức lớp dạy 2buổi/ngày, thực hiện mới cho cả lớp 2 và lớp 3.

Năm học 2016 - 2017, tất cả 111 trường dạy 2 buổi/ngày hiện có và các trường có điều kiện phát triển tổ chức dạy 2 buổi/ngày (nếu có) thực hiện đại trà cả 4 khối lớp (khối lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5).

Năm học 2017 – 2018: Thực hiện đồng loạt và chuyên sâu tại tất cả các trường tiểu học tổ chức dạy 2 buổi/ngày cho cả 4 khối lớp ( khối lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5).

Đối với cấp THCS, năm học 2015 – 2016, triển khai mô hình Trường học mới cho 67 trường THCS trong toàn tỉnh với 248 lớp cho 8.362 học sinh khối lớp 6 và tiếp tục duy trì thực hiện khối lớp 7, lớp 8 và lớp 9 theo dự án.

Đối với các trường THCS còn lại của các huyện và thành phố thực hiện nhân rộng mô hình đối với khối lớp 6, sau đó tiếp tục phát triển nhân rộng mô hình cho toàn bộ các khối còn lại trong những năm tiếp theo.

Năm học 2016 - 2017, đối với 67 trường đã thực hiện ở khối lớp 6 năm học 2015 -2016, tiếp tục duy trì phát triển lên khối lớp 7. Đồng thời mở rộng ra các trường còn lại thực hiện đảm bảo 100% các trường đều thực hiện khối lớp 7. Triển khai đồng bộ toàn bộ học sinh khối 6 cho các trường THCS trong tỉnh.

Năm học 2017 – 2018: Triển khai đồng bộ tất cả các khối 6, khối 7, khối 8 và khối 9 cho tất cả các trường THCS trong toàn tỉnh.

Tổng kinh phí thực hiện trên 23,3 tỷ đồng.