Sau một năm thực hiện thành công các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, năm 2012, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đưa ra mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP là 11,75%.

(ĐCSVN) –

Những thành tựu ấn tượng năm 2011

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, trong năm 2011, tốc độ tăng trưởng GDP trên địa bàn tỉnh đạt 10%, gấp gần 1,7 lần mức tăng bình quân của cả nước (6%). Kim ngạch xuất khẩu, trừ dầu khí, tăng trưởng cao nhất trong các năm gần đây, đạt 1,788 tỷ USD, tăng 64% so với năm 2010.

Trong năm qua, các khu công nghiệp đã thu hút thêm 14 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 708 triệu USD. Các dự án thu hút mới hầu hết là dự án sử dụng công nghệ cao, tạo sản phẩm mới; đưa vào hoạt động 17 dự án mới, nâng tổng dự án đang hoạt động trong khu công nghiệp lên 169 dự án. Tỉnh đã triển khai thực hiện phương án ưu tiên bảo đảm điện cho sản xuất; phương án cung cấp điện mùa khô năm 2011, đảm bảo cung cấp đủ điện cho hoạt động sản xuất – kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức thành công "Diễn đàn Logistics và dịch vụ cảng biển trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế" và đang nghiên cứu lập Đề án phát triển dịch vụ Logistics tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2020. Dịch vụ vận tải ước tăng 14,33% so với năm 2010; khối lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 51,8 triệu tấn; số hành khách thông qua cảng khoảng 81 ngàn lượt.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh đã rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách tỉnh. Kế hoạch vốn 2011, nguồn vốn ngân sách tỉnh đã phân bổ đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành, tập trung cho các dự án chuyển tiếp, bảo đảm đủ vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2011 và bảo đảm tiến độ các dự án đang triển khai (tổng vốn bố trí cho 79 dự án hoàn thành và 123 dự án chuyển tiếp chiếm 88,67% tổng nguồn vốn); Chỉ bố trí khởi công mới 49 dự án hơn 271 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi rà soát tiến độ triển khai thực hiện của 49 dự án khởi công mới trong kế hoạch năm 2011, trên cơ sở ý kiến chấp thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2011; trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện 31 dự án và chưa khởi công xây dựng 18 dự án, chỉ thực hiện công tác chuẩn bị thực hiện dự án để có thể khởi công ngay khi có điều kiện. Các dự án khởi công mới trong kế hoạch 2011 đều là những dự án cấp bách thuộc các ngành: Giáo dục, y tế, phát triển nông nghiệp - nông thôn, tái định cư,… là những dự án phục vụ xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và vệ sinh môi trường.

Phát triển kinh tế cảng biển là thế mạnh của Bà Rịa- Vũng Tàu
(Ảnh: K.V) .

Trong điều kiện giá cả thị trường tăng cao, tỉnh đã chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp như: Tập trung sức thực hiện chương trình giảm nghèo, tạo việc làm gắn liền với đào tạo nghề, trợ giúp xã hội; các chế độ, chính sách về an sinh xã hội của Chính phủ đã được tỉnh thực hiện nghiêm túc và đầy đủ; tăng mức hỗ trợ và mở rộng diện thụ hưởng theo chuẩn của tỉnh. Người có công, đồng bào dân tộc thiểu số đều được quan tâm hỗ trợ, thực hiện đầy đủ các chính sách.

Trong năm 2011, 21.000 lượt hộ nghèo của Bà Rịa – Vũng Tàu đã được vay vốn với doanh số cho vay 252 tỷ đồng; duyệt và cấp mới 105.500 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo với kinh phí 45,25 tỷ đồng, miễn giảm học phí cho 24.871 học sinh với kinh phí 4,97 tỷ đồng…Ước tính, trong năm 2011, có 6.000 hộ thoát nghèo theo chuẩn tỉnh, 1.800 hộ thoát nghèo theo chuẩn quốc gia; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tỉnh còn 9,76%, theo chuẩn quốc gia còn 3,47%.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp về kiềm chế lạm phát

Năm 2012, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế theo chủ trương của Chính phủ. Trong đó, chú trọng phát triển khu vực dịch vụ với trọng tâm là dịch vụ du lịch, cảng biển, dầu khí; tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông – ngư nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tỉnh sẽ huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước, thực hiện đồng bộ các giải pháp về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thúc đẩy đầu tư các dự án, đẩy nhanh tiến độ chuyển vốn đăng ký sang vốn thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn.

Ngoài ra, Bà Rịa – Vũng Tàu còn quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chú trọng công tác đào tạo nghề, thực hiện chương trình giảm nghèo; nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, chất lượng giáo dục, bảo vệ môi trường sinh thái; tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc, giữ ổn định chính trị - xã hội.

Theo đó, cơ cấu kinh tế của Bà Rịa- Vũng Tàu sẽ phát triển theo định hướng: Công nghiệp - xây dựng chiếm 63,77%, dịch vụ chiếm 32,12% và nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 4,11%. Các ngành kinh tế phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2011, cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu thô và khí đốt) tăng 12,17%. Tổng doanh thu thương mại – dịch vụ tăng 27,38%. Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tăng 4,9%. Tổng thu ngân sách địa phương phấn đấu đạt 26.681 tỷ đồng, tăng 17,13%. Tổng chi ngân sách địa phương là khoảng 8.964 tỷ đồng, tăng 6,59%. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 39.071 tỷ đồng, tăng 20,35%. Phấn đấu giải quyết việc làm cho 34.000 người, trong đó đào tạo việc làm mới cho 16.700 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61%. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng quyết tâm dồn sức vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tỉnh giảm xuống còn 6,67%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên đạt 96%; quan tâm hơn nữa tới việc bảo vệ môi trường, trong đó, quyết tâm đưa 100% chất thải rắn công nghiệp và 83% chất thải sinh hoạt được thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn quốc gia./.