Tiền vệ LA Galaxy hướng dẫn các con chơi bóng, còn cô vợ Vic đưa chúng tới xem bóng đá và đi mua sắm.