Đỗ Bình

Ba Pham Thi Hai Chuyen duoc bau lam Chu tich Hoi Nguoi cao tuoi Viet Nam - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Ngày 9-11, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, Hội Người cao tuổi Việt Nam với chủ đề “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh làm nòng cốt chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới là: Xây dựng tổ chức Hội Người cao tuổi vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực hoạt động... Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa V gồm 98 ủy viên. Bà Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH được bầu làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Hiện Hội Người cao tuổi Việt Nam có hơn 8,6 triệu hội viên.