H.A

(Cadn.com.vn) - Sau 3 ngày làm việc, ngày 7-10, Đại hội Đại biểu Hội LHPN thành phố Đà Nẵng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 43 thành viên, trong đó bà Nguyễn Thị Thu Hà được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội LHPN thành phố. Đại hội cũng bầu 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham gia Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội phụ nữ Đà Nẵng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Ba Nguyen Thi Thu Ha duoc bau giu chuc Chu tich Hoi LHPN thanh pho Da Nang - Anh 1

Ban chấp hành Hội LHPN thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt.