(HNMO)- Sáng nay (22/3), HĐND TP Hà Nội khóa XIII đã tổ chức kỳ họp thứ 23, kỳ họp cuối cùng nhằm tổng kết hoạt động HĐND TP và các cấp trong nhiệm kỳ 2004-2011. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới dự. Các đại biểu dự kỳ họp sẽ nghe các báo cáo tổng kết công tác hoạt động trong nhiệm kỳ này của Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ Thành phố...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Tại phần phát biểu khai mạc, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND TP đã nhấn mạnh nhiệm kỳ 2004-2011 đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của Thủ đô như diễn ra 2 kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp. Thành phố đã tổ chức thành công Đại lễ 1000 năm Thăng Long, để lại những dấu ấn tốt đẹp đối với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Nhiệm kỳ này cũng ghi nhận Thủ đô Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng. Sau phần khai mạc, đồng chí Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP đã đọc tờ trình và được HĐND TP thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP HN đối với đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng do dược ban Thường vụ Thành ủy phân công công tác khác; đồng thời đề nghị HĐND TP xem xét về việc bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, GĐ Sở Nội Vụ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2004-2011 Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch HĐND đọc báo cáo về tổ chức và hoạt động của HĐND TP nhiệm kỳ 2004-2011. Qua tổng hợp các báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2004-2011 của HĐND các quận, huyện, thị xã, nhìn chung trong nhiệm kỳ qua HĐND cấp quận, huyện, thị xã đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo qui định của Luật; tổ chức tốt các kỳ họp, quyết định có hiệu quả những vấn đề quan trọng tại địa phương, góp phần quan trọng vào kết quả thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương. Thường trực HĐND đã quan tâm đảm bảo hoạt động HĐND, chuẩn bị, triệu tập và chủ trì kỳ họp ngày càng có chất lượng và hiệu quả; đôn đốc việc thực hiện nghị quyết HĐND; tổ chức điều hòa hoạt động của các Ban HĐND, các đoàn giám sát, khảo sát; tổ chức tiếp dân, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện tốt mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, UBND, Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các đoàn thể tại địa phương. Các Ban HĐND huyện đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, tổ chức tốt các cuộc giám sát, khảo sát; báo cáo thẩm tra chất lượng ngày càng được nâng lên, làm cơ sở cho HĐND xem xét và quyết định đúng các vấn đề đặt ra; các tổ đại biểu duy trì được sinh hoạt thường kỳ, phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ ở đơn vị bầu cử tiếp xúc, thu thập ý kiến nguyện vọng của cử tri, phản ánh với HĐND; tham gia đóng góp ý kiến vào các tờ trình, đề án, báo cáo do UBND trình và những vấn đề quan trọng khác tại kỳ họp. Báo cáo cũng chỉ ra, bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND các, quận, huyện, thi xã còn có những tồn tại hạn chế: Một số đơn vị, hoạt động quyết định của HĐND còn mang tính hình thức; đại biểu thảo luận không sâu sắc, có nghị quyết là văn bản QPPL nhưng nội dung còn chung chung, thiếu cụ thể. Có nơi công tác chuẩn bị kỳ họp chưa tốt. Công tác kiểm tra, giám sát của HĐND cấp huyện chất lượng, hiệu quả chưa cao, một số nơi còn mang tính hình thức. Hàng năm, việc tự kiểm điểm, đánh giá hoạt động của đại biểu HĐND cấp huyện trước cử tri nơi ứng cử chưa thực hiện có nền nếp. Công tác phối hợp giữa Thường trực, các ban và đại biểu HĐND một số huyện với UBND cùng cấp, các cơ quan chức năng chưa đồng bộ, chưa thật quyết liệt trong việc đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân... Cũng trong sáng nay, các đại biểu sẽ tiếp tục nghe các báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành trong nhiệm kỳ 2004-2011 của UBND TP; công tác tham gia xây dựng chính quyền trong nhiệm kỳ 2004-2011 của UB MTTQ; công tác kiểm sát của Viện KSND... Cuối buổi sáng, kết quả kiểm phiếu bầu cử bố sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2004-2011 đã được công bố như sau: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc nhận được 131 phiếu ủng hộ, chiếm 91,6% số đại biểu tham gia kỳ họp. Căn cứ vào kết quả này, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Tiếp đó, các đại biểu HĐND cũng đã thông qua Nghị quyết về công tác nhân sự, bầu đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc vào chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trong phần phát biểu kết thúc kỳ họp vào sáng nay, đồng chí Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận định, các báo cáo tổng kết công tác hoạt động cả nhiệm kỳ của HĐND, UBND, UB MTTQ...đều đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những kết quả đã đạt được cũng như nêu ra những hạn chế, tồn tại và bài học kinh nghiệm của mỗi cơ quan trong nhiệm kỳ qua. Trong những thành tựu chung đáng tự hào của Thành phố, có sự đóng góp quan trọng của HĐND, UBND, UB MTTQ TP. Đặc biệt, HĐND TP ngày càng phát huy vai trò, đổi mới nội dung hoạt động theo chiều hướng sâu sát, thiết thực, gần dân. Thông qua các hoạt động kiểm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri, HĐND TP đã phát hiện, đề xuất, kiến nghị kịp thời, tham gia giải quyết nhiều vấn đề quan trọng của TP UBND trong nhiệm kỳ 2004-20011 đã làm tốt công tác chấp hành, triển khai nghị quyết của HĐND TP, góp phần quan trọng đưa chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống. MTTQ các cấp đã có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng chính quyền và địa phương, tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác xây dựng chính sách, góp phần quan trọng vào thành tích chung trong nhiệm kỳ qua của TP Bên cạnh việc hoàn thành tốt vai trò của mình, HĐND, UBND, UB MTTQ TP cũng đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND, tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo điều hành của toàn bộ hệ thống chính trị của TP Đồng chí cũng đánh giá cao những nỗ lực hoạt động của TAND, Viện KSND trong nhiệm kỳ 2004-2011, thực hiện tốt vai trò cơ quan xét xử, công tố của TP, góp phần giữ ổn định an ninh, trật tự Thủ đô những năm qua. Cũng tại kỳ họp cuối cùng của HĐND TP khóa XIII này, UBND TP đã trao bằng khen cho 99 tập thể và 1001 cá nhân có thành tích trong công tác HĐND tại nhiệm kỳ 2004-2011