Tại Bangkok, Thái Lan, một con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét "đi lạc" vào nắp capô của một chiếc ô tô chở học sinh.

Video: Kinh hãi phát hiện rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét nấp trong nắp capô: