Mua căn hộ bằng thỏa thuận miệng hoặc giấy tay có thể mất trắng.