Noel đã đến rất gần rồi, mà ông già Noel "nổi loạn" thế này thì năm nay xác định không có quà đâu nhé.

Ba con oi, ong gia Noel "noi loan" that roi (2) - Anh 1

Ối giời! Giờ này còn ngồi đây "say xỉn" là sao?

Ba con oi, ong gia Noel "noi loan" that roi (2) - Anh 2

Anh em cố gắng tập duyệt chuẩn bị đến Noel rồi nhé.

Ba con oi, ong gia Noel "noi loan" that roi (2) - Anh 3

Ông già Noel cũng phải vui chơi chứ.

Ba con oi, ong gia Noel "noi loan" that roi (2) - Anh 4

Tuần lộc bị ốm nên phải đi phát quà bằng ô tô.

Ba con oi, ong gia Noel "noi loan" that roi (2) - Anh 5

Xe tuần lộc phiên bản hiện đại.

Ba con oi, ong gia Noel "noi loan" that roi (2) - Anh 6

Các ông già Noel thư giãn chuẩn bị cho đêm Noel.

Ba con oi, ong gia Noel "noi loan" that roi (2) - Anh 7

Sao mà phải đi bán cây thông "dạo" vậy?

Ba con oi, ong gia Noel "noi loan" that roi (2) - Anh 8

Tất cả chuẩn bị về đón Giáng sinh thôi nào.

Ba con oi, ong gia Noel "noi loan" that roi (2) - Anh 9

Các chú đừng có ngăn cản anh xem nào.

Ba con oi, ong gia Noel "noi loan" that roi (2) - Anh 10

Khi ông già Noel là Super man.