Chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội một thời nay đã đi được chặng đường 55 năm vẻ vang. Hàng ngàn chứng nhân lịch sử đã chiến thắng kẻ thù và trở về sau cuộc chiến hào hùng ấy, nhưng hòa bình rồi họ lại lần lượt ra đi. Sau 55 năm còn vài trăm nhân chứng, đến 60 năm các bác liệu còn được bao nhiêu?