Để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các loại xe cũ như simson, babecta chuyên dùng để chở hàng cồng kềnh bị cấm lưu hành kể từ 1.1.2008.