Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Pakistan Kamal Shah cho biết đã rút lại lệnh quản thúc tại gia đối với Cựu Thủ tướng Benazir Bhutto ngày 9/11.