Một thai phụ lo lắng: "Tôi đang mang thai tuần thứ 24. Lần siêu âm gần đây, bác sĩ cho...