Ngày 25-11-2016, Cục Quản lý cạnh tranh cho biết, Ủy ban chống bán phá giá Australia (ADC) đã quyết định chấm dứt điều tra trong vụ việc điều tra chống bán phá gia đối với sản phẩm vôi sống (quicklime) nhập khẩu từ Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Trong thông báo, Ủy viên của ADC đã chấp nhận kết luận điều tra của cơ quan điều tra cho rằng sản phẩm vôi sống nhập khẩu bán phá giá gây ra thiệt hại/đe dọa thiệt hại đối với ngành sản xuất nội địa của Australia là không đáng kể do đó, vụ việc điều tra đã được hủy bỏ.

Đây là kết luận rất tích cực cho các nhà sản xuất/xuất khẩu sản phẩm vôi sống của Việt Nam vì hiện nay sản phẩm xuất khẩu nói trên đang không phải chịu thuế nhập khẩu vào Australia.
Tuy nhiên theo Cục Quản lý cạnh tranh, nguyên đơn yêu cầu điều tra là Công ty Cockburn Cement Limited vẫn có cơ hội kháng nghị Quyết định chấm dứt cuộc điều tra của ADC đến Hội đồng rà soát chống bán bán phá giá Úc (ADRP) và Tòa án Liên bang trong vòng 30 ngày.