Hanoinet - Asus tuyên bố sẽ dừng hoàn toàn việc sản xuất các netbook Eee PC có kích cỡ màn hình 8.9-inch trong năm nay.