Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, điển hình và khuyến nghị chính sách phù hợp về phát triển kỹ năng xanh, thiết lập mạng lưới chia sẻ thông tin giữa các viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo nghề… là những giải pháp để phát triển kỹ năng xanh, hướng tới tăng trưởng bền vững.

ASEM ban ve ky nang xanh huong toi tang truong ben vung - Anh 1

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Thu Cúc

Đó là những nội dung được thảo luận tại Hội nghị ASEM về kỹ năng xanh hướng tới tăng trưởng toàn diện và bền vững do Bộ LĐTB&XH phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức ngày 27/10.

Hội nghị là hoạt động nhằm triển khai sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEM lần thứ 10 tại Italy tháng 10/2014. Sáng kiến này đã tiếp tục thể hiện chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng và hiệu quả của đối ngoại đa phương, khẳng định vai trò tích cực của Việt Nam đối với ASEM với tư cách là một trong những thành viên sáng lập Diễn đàn ASEM.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng, trong bối cảnh tăng trưởng xanh và bền vững đang là quan tâm hàng đầu của các quốc gia, phát triển kỹ năng xanh là phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và là xu thế đổi mới, sáng tạo. Hội nghị lần này là cơ hội tốt để các thành viên ASEM trao đổi những kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác và khẳng định vai trò của đối thoại, hợp tác Á-Âu trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng xanh hướng tới tăng trưởng bền vững.

Với mục tiêu thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực phát triển kỹ năng xanh, Bộ trưởng đề nghị trong thời gian tới, ASEM cần chú trọng tăng cường hơn nữa việc chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường phối hợp để chủ động dự kiến và giải quyết được những nhu cầu về kỹ năng mới, thích ứng công nghệ đang thay đổi và thúc đẩy việc chuyển đổi sang môi trường và làm việc xanh hơn, năng suất lao động cao hơn, đặc biệt đối với thanh niên và các nhóm dễ bị tổn thương khác.

Các thành viên ASEM, các chuyên gia từ các tổ chức quốc tế đã thảo luận, chia sẻ các giải pháp về chính sách và thực tiễn để thúc đẩy kỹ năng xanh hơn, bao gồm việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh hơn, kỹ năng xanh hướng tới nền công nghiệp xanh, các vấn đề thị trường lao động từ góc nhìn của người lao động, đào tạo nghề hướng tới sản xuất và tăng trưởng xanh.

Khẳng định ASEM có nhiều tiềm năng hợp tác, Hội nghị đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy hành động cụ thể trong hợp tác Á-Âu về kỹ năng xanh như: Tăng cường đối thoại và hợp tác toàn diện giữa các cơ quan chính phủ và đối tác xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách, chương trình về kỹ năng xanh. Đồng thời, gắn kết các sáng kiến trong Nhóm hợp tác chuyên ngành, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, điển hình và khuyến nghị chính sách phù hợp về phát triển kỹ năng xanh, thúc đẩy các nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển và xây dựng năng lực, hợp tác tiểu vùng và khu vực, khuyến khích vai trò của thanh niên, thiết lập mạng lưới chia sẻ thông tin giữa các viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo nghề.

Hội nghị sẽ nhất trí thông qua Báo cáo để trình lên Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 13 tại Myanmar và tháng 11/2017 và Hội nghị Cấp cao ASEM lần thứ 12 tại Bỉ vào năm 2018.

Diễn đàn ASEM có 53 thành viên ở hai châu lục Á-Âu, đại diện cho 62% dân số thế giới, đóng góp 57% GDP và 68% thương mại toàn cầu. Là thành viên sáng lập Diễn đàn, Việt Nam đã có nhiều đóng góp thiết thực như đăng cai thành công Hội nghị Cấp cao ASEM lần thứ 5 năm 2004, 5 hội nghị Bộ trưởng trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ thông tin, ngoại giao, giáo dục, lao động; đề xuất 21 sáng kiến và đồng bảo trợ 24 sáng kiến trên nhiều lĩnh vực hợp tác.

Thu Cúc