(TNO) Hôm qua 24.3, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ GD-ĐT phối hợp với Trung tâm khu vực thuộc SEAMEO về giáo dục đại học (SEAMEO RIHED) tổ chức hội nghị lần thứ 5 các Vụ trưởng, Tổng vụ trưởng giáo dục đại học các nước Đông Nam Á.

Tham dự còn có đại diện nhiều trường đại học của VN. Hội nghị tập trung bàn nhiều vấn đề quan trọng như: đẩy mạnh phát triển quản lý giáo dục đại học; đẩy mạnh E-learning và M-Learning trong giáo dục đại học của các nước trong khu vực; tăng cường hợp tác nghiên cứu giữa các trường đại học trong khu vực; cơ chế hợp tác hướng tới môi trường giáo dục đại học chung trong khu vực; chính sách giáo dục của các nước Đông Nam Á hướng tới cộng đồng ASEAN 2015… Thiện Nhân