Ông Đinh Ngọc Chủng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không (HNX: ARM) đăng ký bán 20,500 cp từ ngày 17/02 đến 14/03 để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Ngọc Chủng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: ARM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20,565 CP (tỷ lệ 0.79%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20,500 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/02/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/03/2014.

HNX