Cuộc khủng hoảng nông nghiệp tại Argentina tiếp tục trở nên căng thẳng sau khi lãnh đạo các nghiệp đoàn nông nghiệp phát động đình công lần thứ 3 trong vòng 2 tháng qua, tiếp tục phản đối quyết định tăng thuế xuất khẩu nông sản của chính phủ.