Cơ quan thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y Australia (Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority – APVMA) vừa đưa ra kết luận glyphosate không có nguy cơ gây ung thư cho con người nếu được sử dụng theo đúng hướng dẫn ghi trên bao bì.

APVMA đã hoàn tất quá trình thẩm định đối với báo cáo phân loại của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (International Agency for Research on Cancer - IARC) về hoạt chất glyphosate cùng nhiều đánh giá khác có liên quan. Với kết luận này, những nghi ngờ tiêu cực trước đây đối với hoạt chất này là vô căn cứ.

APVMA đã đánh giá bản báo cáo của IARC, sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học đang có hiện nay như một phần của quy trình đánh giá. Quá trình đánh giá xem xét trọng lượng của các bằng chứng khoa học từ bản nhận xét đối với Tài liệu chuyện khảo của IARC do Bộ Y tế Liên bang Australia ủy quyền cho Tổ chuyên gia quốc tế thực hiện cũng như kết luận của các tổ chức pháp chế toàn cầu. Việc xem xét của Bộ Y tế Liên bang Australia được tiến hành theo 2 giai đoạn với các báo cáo cụ thể đã được công bố trên website của bộ này.

APVMA: Hoat chat glyphosate trong thuoc tru co khong gay ung thu neu dung dung cach - Anh 1

Theo APVMA, glyphosate trong thuốc trừ cỏ không gây ung thư nếu được sử dụng đúng cách

Hiện nay, APVMA đang thông báo lấy ý kiến đóng góp về cơ sở khoa học cho "Bản đề xuất quan điểm pháp lý đối với glyphosate". Những ý kiến này sẽ được APVMA cân nhắc trước khi ban hành báo cáo cuối cùng.

Kết luận của APVMA cũng dựa trên kết quả thẩm định về glyphosate của các tổ chức quốc tế khác bao gồm: Hội nghị thẩm định chung giữa FAO và WHO về Dư lượng thuốc trừ sâu (JMPR), Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA), Cơ quan Pháp chế về Quản lý Dịch hại Canada (PMRA), Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US EPA) và Cục Bảo Vệ Môi Trường New Zealand (EPA). Tất cả cơ quan này đều đồng nhất quan điểm về glyphosate.

Chi Mai