Như để kỷ niệm cột mốc 10 tỉ lượt tải về từ kho ứng dụng trực tuyến App Store, Apple mới đây đã công bố danh sách những ứng dụng hay nhất cả miễn phí lẫn trả phí cho iPhone và iPad từ trước tới nay, cụ thể là từ khi App Store xuất hiện năm 2008. Tổng cộng có bốn danh sách gồm Top 10 ứng dụng trả phí hay nhất cho iPhone, Top 10 ứng dụng miễn phí hay nhất cho iPhone, Top 10 ứng dụng trả phí hay nhất cho iPad và Top 10 ứng dụng miễn phí hay nhất cho iPad. Trước đây cũng đã có một danh sách 10 ứng dụng, game hay nhất trên App Store nhưng danh sách lần này được tổng hợp từ năm 2008 vì thế sẽ có nhiều thay đổi trong vị trí xếp hạng. Hãy cùng xem qua danh sách này để thấy bạn còn thiếu ứng dụng, game nào và tải về trải nghiệm chúng.

STT Top 10 ứng dụng trả phí cho iPhone Top 10 ứng dụng miễn phí cho iPhone 1 Doodle Jump Facebook 2 Tap Tap Revenge 3 Pandora 3 Pocket God Google Mobile App 4 Angry Birds Shazam 5 Tap Tap Revenge 2.6 Movies by Flixter 6 Bejeweled 2 + Blitz The Weather Channel 7 Traffic Rush Google Earth 8 Tap Tap Revenge Classic Bump 9 AppBox Pro Alarm Skype 10 Flight Control Paper Toss STT Top 10 ứng dụng trả phí cho iPad Top 10 ứng dụng miễn phí cho iPad 1 SoundHound Pandora 2 StickWars Google Mobile App 3 FlightTrack Movies by Flixter 4 Backbreaker Football Google Earth 5 Calorie Tracker Yelp 6 BlocksClassic Fandago Movies 7 iFart Mobile Remote 8 GoodReader for iPad iBooks 9 Cro-Mag Rally Bible 10 Ambiance Solitaire Nguồn: BGR QUẢNG CÁO