Hãng Apple (Mỹ) đang thỏa thuận để ngày 9.6 tới đây có thêm hai trong những nhà cung cấp mạng di động "nóng nhất" của châu Á vào danh sách những đối tác quốc tế ngày một dài hơn của hãng.