Apple mới đưa ra phần mềm cập nhật cho sản phẩm mới nhất, iPhone 3G, để sửa những lỗi về kết nối đang bị phàn nàn trên mạng thời gian qua.