Không rõ vì một lý do gì đó mà toàn bộ hệ thống kho ứng dụng, kho nhạc và sạch của Apple đã chết, không thể truy cập được nữa. Khi mở trang chủ các ứng dụng lên thì nó vẫn hoạt động bình thường nhưng bạn không thể tải mới bất cứ một ứng dụng nào cả, nó đều báo lỗi không thể kết nối tới máy chủ. Được biết hiện tượng này không chỉ ở Việt Nam mà xuất hiện trên phạm vi toàn cầu. Apple hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào ngoài việc chỉnh sửa tình trạng hệ thống của các dịch vụ này là không thể truy xuất với tất cả người dùng.

Cập nhật:
iCloud Mail cũng không truy cập được Người dùng không thể truy cập và đăng nhập iCloud được Đã gặp sự cố được 7 tiếng

Tham khảo: Apple