Bộ Xây dựng vừa ban hành có công văn 1876/BXD-KTXD ngày 29/9 gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng công trình (XDCT).

Theo đó, về suất vốn đầu tư XDCT trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc: Suất vốn đầu tư XDCT trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc công bố theo Quyết định số 411/QĐ-BXD ngày 31/3/2010 của Bộ Xây dựng chưa bao gồm chi phí xây dựng tầng hầm. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang rà soát sửa đổi, bổ sung danh mục suất vốn đầu tư XDCT cho phù hợp với tình hình thực tế, trong đó có bổ sung danh mục công trình trụ sở cơ quan, văn phòng. Trước mắt, để xác định suất vốn đầu tư cho loại công trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc (có tầng hầm), có thể tạm thời áp dụng theo 2 cách. Cụ thể có thể vận dụng hệ số điều chỉnh suất vốn đầu tư như đối với công trình nhà ở chung cư cao tầng có xây dựng tầng hầm hoặc có thể tính suất vốn đầu tư bình quân cho 1m2 sàn XD (bao gồm cả sàn XD tầng nổi và sàn XD tầng hầm) trên cơ sở điều chỉnh suất vốn đầu tư cho phù hợp với đặc điểm của từng công trình. Về thời điểm biến động giá bất thường: Theo quy định đối với vật liệu xây dựng (xi măng, thép xây dựng) nếu trong thời gian tối thiểu 15 ngày liên tục, giá bán lẻ trên thị trường tăng bình quân từ 15% trở lên so với giá thị trường trước khi có biến động thì được coi có biến động bất thường về giá. Vì vậy, khi xác định chỉ số giá xây dựng công trình bình quân để tính chi phí dự phòng cho dự án, nếu các năm lấy chỉ số giá để tính toán IXDCTbq mà có tháng hoặc quý trong năm có biến động bất thường về các vật liệu xây dựng chủ yếu (xi măng, thép, cát, đá sỏi….) thì có thể loại trừ tháng hoặc quý trong năm đó sau đó tính bình quân cho các tháng (hoặc quý ) còn lại trong năm. Trong Công văn cũng quy định Bộ Xây dựng mới được phép công bố chỉ số giá xây dựng công trình. Chủ đầu tư và các tổ chức tư vấn chỉ được xác định chỉ số giá đối với các công trình xây dựng đặc thù mà chưa có trong chỉ số giá xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố.