Để chuẩn bị triển khai thực hiện Thông tư 155/2016/TT-BTC quy định chi tiết thi hành Nghị định 127/2013/NĐ-CP, Nghị định 45/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị Hải quan địa phương công khai, tuyên truyền, phổ biến cho người khai hải quan, người nộp thuế; đồng thời lưu ý một số nội dung mới của Thông tư.

Ap dung nhieu quy dinh moi ve phat vi pham hanh chinh linh vuc hai quan - Anh 1

Các đơn vị hải quan cần công khai tuyên truyền, phổ biến, phổ biến về nội dung Thông tư 155/2016/TT-BTC cho người khai hải quan. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tổ chức cho CBCC trong đơn vị nghiên cứu kỹ và triển khai thực hiện các quy định của Thông tư 155/2016/TT-BTC khi có hiệu lực.

Công khai, tuyên truyền, phổ biến về nội dung Thông tư 155/2016/TT-BTC cho người khai hải quan, người nộp thuế biết, thực hiện.

Đối với việc sử dụng các mẫu Biên bản, Quyết định và Thông báo sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan, Tổng cục Hải quan tạm thời hướng dẫn: Tất cả các mẫu Biên bản, Quyết định và thông báo sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan các đơn vị trong ngành Hải quan tự soạn thảo và in từ máy vi tính để sử dụng kể từ ngày Thông tư 155/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành.

Ngoài những nội dung mà Thông tư 155/2016/TT-BTC kế thừa Thông tư 190/2013/TT-BTC, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị Hải quan địa phương lưu ý một số nội dung mới chủ yếu của Thông tư 155/2016/TT-BTC như: Xác định phạm vi phạm lần đầu (Điều 3); những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (Điều 4 Thông tư 155/2016/TT-BTC); việc xác định trị giá tang vật vi phạm (Điều 5).

Việc áp dụng các hình thức xử phạt và mức phạt; thẩm quyền xử phạt; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính; cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan cũng có nhiều điểm mới so với trước đây.

N.Linh