KTĐT - Cuối tuần qua, Cục Thống kê Hà Nội đã tổ chức công bố phương pháp tính chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (Index-Industry Products- IIP) và những điểm mới trong phân ngành kinh tế phục vụ cho tổng hợp số liệu để đánh giá tốc độ tăng trưởng công nghiệp.

Hiện nay, để đánh giá tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp hàng tháng, số liệu thống kê được tổng hợp trên cơ sở chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định (năm 1994) đã bộc lộ nhiều hạn chế do không còn phù họp với nền kinh tế thị trường, không bảo đảm tính so sánh quốc tế… Việc áp dụng chỉ số IIP sẽ giúp phản ánh nhanh các hoạt động công nghiệp, từ đó có thể xem xét tổng quan về hoạt động công nghiệp, phản ánh chỉ tiết các chỉ tiêu về Chỉ số phát triển sản xuất, chỉ số tiêu thụ và chỉ số tồn kho. Tuy nhiên, dự kiến đến năm 2011, Cục thống kê Hà Nội mới áp dụng hoàn toàn phương pháp tính mới này. Trong thời gian từ nay đến năm 2011, sẽ sử dụng song song 2 phương pháp để đánh giá tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp trong tổng hợp số liệu hàng tháng. Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng đã chỉ đạo, ngay từ 1/7 này, sẽ áp dụng cách tính IPP trong các báo cáo thông kê. Các sở ngành, địa phương khi xây dựng kế hoạch, quy hoạch của ngành, địa phương mình phải dựa trên số liệu tổng hợp theo cách tính mới. T.K