Cuối tuần qua, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với một số sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam.

Ap dung bien phap tu ve tam thoi doi voi phan bon nhap khau - Anh 1

Ảnh minh họa

Theo đó, mức thuế tự vệ tạm thời là 1.855.790 VND/tấn và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19/8/2017. Biện pháp tự vệ tạm thời được áp dụng trong khoảng thời gian không quá 200 ngày kể từ ngày có hiệu lực. Biện pháp này sẽ chấm dứt hiệu lực sau ngày 06 tháng 3 năm 2018 hoặc khi Bộ Công Thương ban hành Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức.

Sau khi Bộ áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời, các bên liên quan (bao gồm 3 cơ sở sản xuất trong nước và 6 công ty nhập khẩu) có quyền trình bày ý kiến đối với các vấn đề liên quan đến phạm vi sản phẩm cho tới ngày chính thức kết thúc thời gian điều tra chính thức (ngày 27/11/2017).

Trước đấy, căn cứ theo số lượng nhập khẩu phân bón DAP, MAP và số liệu thiệt hại của ngành sản xuất trong nước, cơ quan điều tra thuộc Cục Quản lý cạnh tranh xác định có sự gia tăng tương đối giữa lượng nhập khẩu phân bón vào Việt Nam so với sản lượng sản xuất của ngành sản xuất trong nước dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng của sản xuất trong nước.

Nhật Thu