Phần thi trang phục dân tộc của Nguyễn Thị Loan tại Miss Grand International 2016 đứng thứ ba, sau đại diện của Thái Lan và Indonesia.

Ao tu than cua Nguyen Thi Loan lot top 3 trang phuc dep nhat - Anh 1

Thí sinh Indonesia.

Ao tu than cua Nguyen Thi Loan lot top 3 trang phuc dep nhat - Anh 2

Thí sinh Thái Lan.

Ao tu than cua Nguyen Thi Loan lot top 3 trang phuc dep nhat - Anh 3

Người đẹp Nguyễn Thị Loan- Đại diện Việt Nam

Ao tu than cua Nguyen Thi Loan lot top 3 trang phuc dep nhat - Anh 4

Thí sinh Peru.

Ao tu than cua Nguyen Thi Loan lot top 3 trang phuc dep nhat - Anh 5

Thí sinh Malaysia.

Ao tu than cua Nguyen Thi Loan lot top 3 trang phuc dep nhat - Anh 6

Thí sinh Philippines.

Ao tu than cua Nguyen Thi Loan lot top 3 trang phuc dep nhat - Anh 7

Thí sinh Paraguay.

Ao tu than cua Nguyen Thi Loan lot top 3 trang phuc dep nhat - Anh 8

Thí sinh Ecuador.

Ao tu than cua Nguyen Thi Loan lot top 3 trang phuc dep nhat - Anh 9

Thí sinh Ấn Độ.

Ao tu than cua Nguyen Thi Loan lot top 3 trang phuc dep nhat - Anh 10

Thí sinh Bahamas