(HNMĐT) - Robert Gallup, ảo thuật gia Mỹ nổi tiếng sẽ trình diễn ảo thuật “Extreme Magic & Deadly Escapes” tại Nhà hát khách sạn Sands từ ngày 29/11 đến 2/12/2007.