Sau chuyến đi tham gia Liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa tổ chức tại TP Tô Châu, Trung Quốc, nhà lý luận phê bình điện ảnh Trần Thanh Tùng (Viện Nghệ thuật và Lưu trữ Điện ảnh Việt Nam, tại TPHCM) đã có cuộc trò chuyện ngắn với PV Báo SGGP.