Việc nhậu nhẹt không còn là thú vui riêng của con trai nữa mà đang dần lấn sân sang phía một số cô nàng.