CTCP Nam Việt (HOSE: ANV) công bố BCTC quý 3/2013 với doanh thu thuần gần 652 tỷ đồng, tăng hơn 69% và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 23.9 tỷ đồng, tăng 3.3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty giải trình việc lợi nhuận gia tăng mạnh do chi phí sản xuất giảm mạnh hơn tốc độ giảm giá bán làm mức giá vốn hàng bán chỉ tăng gần 59% lên mức gần 545 tỷ đồng, thấp hơn 10% so với mức tăng của doanh thu. Bên cạnh đó, sản lượng xuất khẩu tăng cao hơn, gần 60% so với cùng kỳ là những nguyên nhân chính.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2013, lợi nhuận trước thuế của công ty ở mức hơn 33.7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là gần 26.3 tỷ đồng, tăng lần lượt 96.4% và 22.6% so với 9 tháng đầu năm 2012.

Với mức lợi nhuận trước thuế này, công ty chỉ đạt gần 32% kế hoạch lợi nhuận cả năm (106 tỷ đồng).

Bảng kết quả kinh doanh quý 3/2013 của ANV

Tính đến 30/09, tổng tài sản ngắn hạn của công ty ở mức 1,751.6 tỷ đồng, tăng 18.6% còn nợ ngắn hạn tăng 25% lên mức 1,254.5 tỷ đồng so với đầu năm.

Duy Hoàng

Công lý