Anh Dave Engledow (người Mỹ) đã có một loạt những bức ảnh rất hài hước, ngộ nghĩnh cùng với cô con gái 2 tuổi Alice Bee.

Anh vui ve cha va con gai nho - Anh 1

Bộ ảnh có tên khá trào phúng Người cha tốt nhất thế giới. Những bức ảnh này có sự hỗ trợ của photoshop.

Anh vui ve cha va con gai nho - Anh 2

Anh vui ve cha va con gai nho - Anh 3

Anh vui ve cha va con gai nho - Anh 4

Anh vui ve cha va con gai nho - Anh 5

Màn đấu vật của cha và con gái.

Anh vui ve cha va con gai nho - Anh 6

Anh vui ve cha va con gai nho - Anh 7

Anh vui ve cha va con gai nho - Anh 8

Anh vui ve cha va con gai nho - Anh 9

Anh vui ve cha va con gai nho - Anh 10

Bé lau nhà.

Anh vui ve cha va con gai nho - Anh 11

Anh vui ve cha va con gai nho - Anh 12

Anh vui ve cha va con gai nho - Anh 13

Anh vui ve cha va con gai nho - Anh 14

Anh vui ve cha va con gai nho - Anh 15

Anh vui ve cha va con gai nho - Anh 16

Anh vui ve cha va con gai nho - Anh 17

Anh vui ve cha va con gai nho - Anh 18

Anh vui ve cha va con gai nho - Anh 19

Anh vui ve cha va con gai nho - Anh 20