Các nguyên tố hóa học và "tính cách" của chúng được thể hiện một cách sáng tạo trong bộ ảnh dưới đây. Với cách thể hiện này, chắc chắn học sinh sẽ yêu thích môn Hóa học hơn rất nhiều.

Anh vui: Khi nguyen to hoa hoc duoc 'nhan cach hoa' - Anh 1

Anh vui: Khi nguyen to hoa hoc duoc 'nhan cach hoa' - Anh 2

Anh vui: Khi nguyen to hoa hoc duoc 'nhan cach hoa' - Anh 3

Anh vui: Khi nguyen to hoa hoc duoc 'nhan cach hoa' - Anh 4

Anh vui: Khi nguyen to hoa hoc duoc 'nhan cach hoa' - Anh 5

Anh vui: Khi nguyen to hoa hoc duoc 'nhan cach hoa' - Anh 6

Anh vui: Khi nguyen to hoa hoc duoc 'nhan cach hoa' - Anh 7

Anh vui: Khi nguyen to hoa hoc duoc 'nhan cach hoa' - Anh 8

Anh vui: Khi nguyen to hoa hoc duoc 'nhan cach hoa' - Anh 9

Nguyễn Thảo (Theo Bright Side)