Khó có lời giải thích cho những thảm họạ mà trẻ em gây ra khi người lớn rời khỏi nhà chỉ trong chốc lát.

Anh vui: Chuyen gi xay ra khi tre em o nha mot minh - Anh 1

Con làm giống bố...

Anh vui: Chuyen gi xay ra khi tre em o nha mot minh - Anh 2

...và đây là giống mẹ.

Anh vui: Chuyen gi xay ra khi tre em o nha mot minh - Anh 3

Haizzz, làm sao xóa màn hình để vẽ tiếp?

Anh vui: Chuyen gi xay ra khi tre em o nha mot minh - Anh 4

Chúng tớ muốn làm một cuộc cách mạng...

Anh vui: Chuyen gi xay ra khi tre em o nha mot minh - Anh 5

Người mẫu nghệ thuật

Anh vui: Chuyen gi xay ra khi tre em o nha mot minh - Anh 6

Vật nuôi cần được cho ăn đầy đủ.

Anh vui: Chuyen gi xay ra khi tre em o nha mot minh - Anh 7

Tác phẩm nghệ thuật

Anh vui: Chuyen gi xay ra khi tre em o nha mot minh - Anh 8

Ăn trên sàn cũng rất vui.

Anh vui: Chuyen gi xay ra khi tre em o nha mot minh - Anh 9

Tắm cũng phải phân chia lãnh địa.

Anh vui: Chuyen gi xay ra khi tre em o nha mot minh - Anh 10

Khi bọn trẻ cần nhiều tiền, ai nghĩ chúng sử dụng để làm điều này.

Anh vui: Chuyen gi xay ra khi tre em o nha mot minh - Anh 11

Bắt chước mẹ làm bánh...

Anh vui: Chuyen gi xay ra khi tre em o nha mot minh - Anh 12

...và bơ sẽ là thành phần chính.

Anh vui: Chuyen gi xay ra khi tre em o nha mot minh - Anh 13

Tuyết lở trong phòng tắm.

Anh vui: Chuyen gi xay ra khi tre em o nha mot minh - Anh 14

Bố không biết phải khóc vì hạnh phúc hay đau khổ...

Anh vui: Chuyen gi xay ra khi tre em o nha mot minh - Anh 15

Con thực sự biết lỗi rồi.

Anh vui: Chuyen gi xay ra khi tre em o nha mot minh - Anh 16

Xong! Bây giờ nghỉ ngơi thôi.