Bộ Phát triển quốc tế Anh (DFID) vừa khẳng sẽ cung cấp 50 triệu bảng Anh (tương đương 100 triệu USD) viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam vào năm 2008 .