Vẻ đẹp thâm trầm của xứ Huế cuối thập niên 1920 trong loạt ảnh của Raymond Chagneau, một nhà vẽ bản đồ người Pháp làm việc tại Việt Nam từ 1925-1930.

Anh tuyet dep ve xu Hue cuoi thap nien 1920 - Anh 1

Cửa Hiển Nhơn ở Hoàng thành Huế cuối thập niên 1920.

Anh tuyet dep ve xu Hue cuoi thap nien 1920 - Anh 2

Nhà bia trong khu lăng vua Đồng Khánh.

Anh tuyet dep ve xu Hue cuoi thap nien 1920 - Anh 3

Viện Cơ Mật của triều đình nhà Nguyễn.

Anh tuyet dep ve xu Hue cuoi thap nien 1920 - Anh 4

Nhà bia trong khu lăng vua Minh Mạng.

Anh tuyet dep ve xu Hue cuoi thap nien 1920 - Anh 5

Cổng Ngọ Môn.

Anh tuyet dep ve xu Hue cuoi thap nien 1920 - Anh 6

Cận cảnh Ngọ Môn.

Anh tuyet dep ve xu Hue cuoi thap nien 1920 - Anh 7

Cột cờ Hoàng thành Huế.

Anh tuyet dep ve xu Hue cuoi thap nien 1920 - Anh 8

Khu vực phía trước lăng Gia Long với hồ nước, hai trụ biểu và núi Đại Thiên Thọ.

Anh tuyet dep ve xu Hue cuoi thap nien 1920 - Anh 9

Hồ nước ở lăng Minh Mạng.

Anh tuyet dep ve xu Hue cuoi thap nien 1920 - Anh 10

Chợ Đông Ba với tháp chuông ở trung tâm.

Anh tuyet dep ve xu Hue cuoi thap nien 1920 - Anh 11

Một góc chợ Đông Ba.