Một chiến dịch vận động tại một bệnh viện đã cho thấy tỷ lệ đội mũ trong lứa tuổi thanh thiếu niên đã tăng từ 11% lên 31%...Chi tiết...