Cuốn sách du khảo của nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên như một chuyến tàu đưa bạn đọc ngược về quá khứ của thành phố sương mù Đà Lạt.

Anh tu lieu ve Da Lat mong mo va tao nha - Anh 1

Sương sớm Đà Lạt, năm 1952. Ảnh: Đặng Văn Thông.

Anh tu lieu ve Da Lat mong mo va tao nha - Anh 2

Nhà văn Nhất Linh - Nguyễn Tường Tam trong một chuyến vào rừng tìm lan quý. Nhất Linh sống ẩn dật ở Đà Lạt từ 1955 đến 1958. Ảnh: Vũ Hà Tuệ sưu tầm.

Anh tu lieu ve Da Lat mong mo va tao nha - Anh 3

Đường phố Đà Lạt, đoạn trước café Tùng, khoảng đầu thập niên 1960. Ảnh: gia đình café Tùng cung cấp.

Anh tu lieu ve Da Lat mong mo va tao nha - Anh 4

Từ trái sang: Khánh Ly, Đỗ Long Vân, Đinh Cường, Trịnh Xuân Tịnh tại triển lãm tranh Đinh Cường ở Alliance française de Dalat, Noël 1965. Ảnh: Đinh Trường Chinh cung cấp.

Anh tu lieu ve Da Lat mong mo va tao nha - Anh 5

Từ trái qua: Đinh Cường, Tôn Nữ Kim Phượng và Trịnh Công Sơn tại triển lãm tranh Đinh Cường ở Alliance française de Dalat, Noël 1965. Ảnh: Đinh Trường Chinh cung cấp.

Anh tu lieu ve Da Lat mong mo va tao nha - Anh 6

Không gian thư viện Viện Đại học Đà Lạt. Ảnh: tư liệu NVN.

Anh tu lieu ve Da Lat mong mo va tao nha - Anh 7

Nhóm văn nghệ nữ sinh viên Viện Đại học Đà Lạt. Ảnh: tư liệu NVN.

Anh tu lieu ve Da Lat mong mo va tao nha - Anh 8

Một gia đình người Đà Lạt sống ở căn villa số 9, Rue des Rose (nay là Huỳnh Thúc Kháng). Ảnh: tư liệu gia đình bà Nguyễn Thị Phong.

Anh tu lieu ve Da Lat mong mo va tao nha - Anh 9

Phạm Duy và Lệ Lan, mối tình làm nên cảm hứng của bản Cỏ hồng. Ảnh: tư liệu tác giả.

Anh tu lieu ve Da Lat mong mo va tao nha - Anh 10

Lê Uyên - Phương, đôi uyên ương nghệ sĩ Đà Lạt rất nổi tiếng trong giai đoạn cuối thập niên 1960, đầu 1970. Ảnh: tư liệu.